• Cuộc Hành Trình Giải Cứu Những Dòng Sông Đang Chết Dần Ở Việt Nam

    100 lượt xem

    Tiun đã làm khảo sát thực tế trên nhiều dòng sông ở Việt Nam để tận mắt chứng kiến rác thải ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào, đó toàn là những cảnh tượng rất ghê rợn không đẹp đẽ chút nào, nên cũng không muốn đăng lên mạng để ám ảnh các bạn, nhưng sự thật là các dòng sông ở Việt Nam đang chết dần bởi những chất thải độc hại của nhà máy xí nghiệp mọc ven sông, cũng như rác thải sinh hoạt của người dân đang làm tình hình ô nhiễm ngày càng tồi tệ hơn.

    Khi cho thuyền chạy dọc theo những dòng sông ở Việt Nam. Mặc dù cách xa những nhà máy nằm ven sông mà Tiun vẫn ngửi thấy mùi thối bốc lên kinh khủng vì biết các chất thải đang xối xả đổ xuống sông. Phỏng vấn bác lái thuyền cho biết "cái tụi con ông cháu cha này ác lắm nó chỉ biết ngồi trên hưởng lợi, đâu có biết nổi khổ của những người dân thắp cổ bé họng như chúng tôi. Giờ mấy cái nhà máy xí nghiệp ven sông bị cấm xã chất thải ồ ạt xuống nước thì tụi nó chia nhỏ ra thả giờ và ít hơn trước mà thôi chứ đâu có dừng lại. Dòng sông này hồi xưa cá tôm đầy. Kể từ sau giải phóng năm 1975 nhà máy mọc lên nhiều khiến sông ngòi bắt đầu ô nhiễm, không còn kiếm ăn dễ dàng nên ai cũng phải đi làm công nhân, người dân riết chán nản không còn ai muốn ý thức bảo vệ môi trường chi nữa."

    Tương lai nhà nước không có biện pháp xử lý rác thải dưới sông hiệu quả hơn thì chắc chắn sẽ không còn con gì trên bờ lẫn dưới nước sống nổi nữa. Bệnh tật nan y cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Giống như Tiun nằm phơi thây trong rừng Đước làm minh họa cho các bạn thấy dù thành tiên cá cũng sống không nổi huống chi người thường. Mong cộng đồng sớm ý thức thay đổi tích cực và tích cực tham gia các hoạt động môi trường do Tiun tổ chức để hướng đến một tương lai tốt đẹp cho các dòng sông ở Việt Nam.