Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiền khen thưởng

Tiền khen thưởng 3,5 tỷ đồng cho học sinh Tại Quãng Ngãi được thu hồi

Các học sinh dành giải xuất sắc vào năm 2020 Số tiền lên đến 3,5 tỷ đồng chỉ để khen thưởng đã được sở giáo dục cấp về . Sau đó, tỉnh có công văn yêu cầu thu hồi. Những năm gần đây, Quảng Ngãi có Nghị quyết số 01/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc tế... Đầu tháng 11, UBND tỉnh có văn bản gửi thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí đối với sở giáo dục và đào tạo để tổ chức khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.   Theo chính sách này, học sinh có điểm xét tuyển vào đại học lần đầu theo tổ hợp đạt từ 27 trở lên (riêng đối với tổ hợp ba môn thi Văn, Sử, Địa đạt 25 điểm trở lên) được thưởng 10 lần mức lương cơ sở. Trên cơ sở đề nghị của giám đốc Sở GD&ĐT, giám đốc Sở Tài chính, UBND tỉnh thống nhất và đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến đối với việc bổ s