Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn giá trị và vai trò của rừng

Những vai trò quan trọng của rừng mà bạn chưa biết

Chàng tiên cá Tiun cùng bé người ếch Louie bảo vệ rừng quốc gia Cát Tiên Rừng là một hệ sinh thái quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong tất cả các lĩnh vực từ sản xuất, kinh tế và xã hội. Rừng có mối quan hệ mật thiết trong cuộc sống con người cũng như môi trường: làm sạch không khí, tạo ra oxy, cung cấp gỗ, tạo nơi cư trú, thức ăn cho các loài động vật hoang dã, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất... Giá trị và vai trò của rừng trong việc bảo vệ môi trường đang trở thành một vấn đề được quan tâm nhiều nhất trên toàn thế giới. Rừng là máy điều hòa môi trường thiên nhiên vì có thể thanh lọc không khí, tạo ra oxy nhờ chức năng quang hợp của cây xanh. Bằng cách hút khí CO2 và thải ra khí O2. Rừng còn giúp điều chỉnh nguồn nước, phòng chống lũ lụt xói mòn, sạt lỡ đất. Rừng quyết định sự phát triển kinh tế   của quốc gia giá trị của rừng được thể hiện khi phục vụ cho đời sống con người như cung cấp gỗ làm vât tư xây dựng, cung cấp dược liệu quý hiếm, làm nguyên liệu, lương thực, thực phẩm