Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn giống chó mới

Chó cá

Đây là 4 thành viên trong gia đình chó cá Doraemon của chàng tiên cá Tiun, ảnh từ trái sang phải là Happy, Lazy, Lucky và Lovely. Với nhiệm vụ phụ anh ấy phóng sanh trong rừng ngập mặn và nhặt rác thải nhựa mỗi ngày bằng miệng. Chó cá là gì? Là giống chó Phú Quốc được lai tạo với những giống chó khác để cho ra một loại chó có khả năng thích nghi cao dưới nước, thân thiện và trung thành với chủ nhiều hơn chó Phú Quốc thuần chủng. Đơn giản hơn chó cá là những con chó đã được chàng tiên cá Tiun huấn luyện lấy lại bản năng hoang dã và thích nghi sống dưới nước như rái cá để phụ phóng sanh cá biển, giải cứu rừn ngập mặn và động vật hoang dã,...hướng đến một mục đích cao đẹp mang tình thương rộng lớn đến tất cả muôn loài. Hiện nay ở Việt Nam chỉ có chàng tiên cá Tiun tạo ra giống chó cá thành công nhưng phải trải quá trình lai tạo chọn lọc gen lên tới 26 năm, bắt đầu từ con chó đầu tiên anh Tiun nuôi năm 12 tuổi. Đây là ông tổ của chó cá, Honey thuộc giống chó quý tộc Maltese Chú chó Honey t