Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn nộp lại bài thi

Bài thi được chấm lại khiến 550 sinh viên ĐH Văn Lang bức xúc

Khoảng 550 các sinh viên thuộc ngành Khoa Quan hệ công chúng được ĐH Văn Lang ra yêu cầu  - Đề nghị tất cả các sinh viên phải nộp lại bài thi giữa kỳ hai môn để chấm lại vì giảng viên nghỉ việc Sinh viên khóa 24 Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, ĐH Văn Lang (TP.HCM), cho biết nhà trường đã yêu cầu tất cả sinh viên của 6 lớp học 2 môn Quy trình sản xuất sản phẩm truyền hình và PR - tiếp thị do giảng viên Nguyễn Công Khanh phụ trách, phải nộp lại bài thi giữa kỳ trước đây đã nộp cho giảng viên này, để giảng viên khác chấm lại . Sinh viên cũng cho biết hiện đã nộp bài thi cuối kỳ 2 môn học trên hôm 21/12 để khoa cử giảng viên khác chấm. "Giảng viên mới có đưa bài mẫu làm bài tập cuối kỳ để tham khảo" Trước đây. Do không học buổi nào với giảng viên mới nên sinh viên vẫn làm theo cách giảng viên cũ dạy trước đây nên không biết bài sẽ được chấm thế nào", nhóm sinh viên lo lắng. Ông Nguyễn Công Khanh - người được ĐH Văn Lang tuyển dụng với chức danh "trợ giảng 2"