Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên

Thực hiện chương trình vì một sức khỏe ở châu Phi

  WWF (Quỹ bảo vệ thiên nhiên hoang dã thế giới) đang hợp tác với bốn tổ chức WASH để thực hiện chương trình vì một sức khoẻ một sức khỏe cộng đồng cho người dân Châu Phi. Bạn có muốn tham gia? Đại dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, để lại những hậu quả nặng nề đến cộng đồng và nền kinh tế trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, nó cũng làm thay đổi nhận thức của chúng ta về thế giới tự nhiên. Giúp con người hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa nguồn nước sạch, sức khỏe và nền kinh tế.  Không còn nghi ngờ gì nữa, việc cung cấp nước sạch và vệ sinh (WASH) cũng như các biện pháp về an ninh và lương thực là những việc làm cấp bách nhất để cải thiện đời sống của người dân ở Châu Phi. Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu chúng ta không có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, đầu tư và phát triển hệ thống cung cấp nước sạch và bảo tồn hệ sinh thái nơi đây. Để đạt được mục tiêu đó, vào thế giới vì nước sạch, WWF đã ký thỏa thuận hợp tác với bốn tổ chức WASH toàn cầu - Water.org, IRC-WASH, WaterAid và C